Kungsmölle

Kungsmölle är en av två välbevarade kvarnar längs Backaleden och Skåneleden.

Kungsmölle är en av två välbevarade kvarnar längs Backaleden och Skåneleden.