Naturupplevelser

Rådjur på äng i morgondis
 

Nära natur med vilda djur

Naturen runt Brösarp är både vacker och varierande. Inom en mils radie runt byn finner du hela 14 naturreservat, vart och ett med unika miljöer som egentligen talar bäst för sig själva. Här kan du uppleva hedar och hav, böljande backar och vidsträckta vyer, höga vattenfall och porlande kallkällor, djupa och trollska skogar, vilda djur, beteshagar, sandstäpp, svamp- och bärskogar … Få områden i landet bjuder på ett så variationsrikt landskap alldeles inpå husknuten. I Bröarpsbygden är naturen närvarande överallt och i alla väderstreck. Här får du några smultronställen serverade. Välkommen hit och välkommen ut!

Bokskogen i Maglehems ora

Det finns över 100 km vandringsleder och motionsspår runt Brösarp på Österlen i Skåne.
Vandringsleder och smultronställen runt Brösarp. Ladda ner vandringskartan (PDF)!

Bokskogen i Maglehems ora kallades tidigare Skepparps ora eller Kungens ora. Ora betyder höglänt och stenig skogsmark. Oran mellan Brösarp och Maglehem är ett av Skånes största områden med bokskog som fram till år 1824 var en kronopark. Kullarna består av glaciala sediment och är genomskurna av smala raviner, i flera fall upp till 20–30 meter djupa. Under april och maj breder en matta ut sig av blommande vit- och gulsippor. Här i bokskogen hittar du också arter som tandrot, ekorrbär och kruståtel. Betydligt vanligare är dock harsyran. Smaka gärna på de små bladen som ser ut som klöverblad. De har en frisk och syrlig smak som till och med lockat lokala hantverkare att till smaksätta sin choklad. Nr 42 och 43 på kartan

Brösarps backar

Brösarps backar är för många själva sinnebilden av Österlen och vårt mest kända attribut/största särmärke. Här blommar gullvivorna och här tuffar ångtåget genom det böljande landskapet. Vyerna är vidunderliga med milsvid utsikt över Verkeåns dalgång och havet. De mest kända backarna är de södra och norra, men den som ser sig runt upptäcker snart att backlandskapet omgärdar byn i alla väderstreck. Backarna är avlagringar från senaste istiden och är i själva verket det sista språnget av Linderödsåsens högplatå som här så sakteliga krackelerar ut i Hanöbukten. Under sensommaren exploderar de norra backarna i ett böljande lila hav när ljungen blommar och om vintern skapas nästintill fjällkänsla när snön lägger sig som ett täcke över backlandskapet. Nr 15 och 19 på kartan Mer om Brösarps backar

Christinehofs Ekopark

Christina Piper lät bygga Christinehofs slott som stod klart år 1741. I dag är slottet museum, kafé och butik och själva navet i Christinehofs Ekopark. Här kan du ta del av områdets natur- och kulturvärden genom olika aktiviteter och vandringsleder. Bredvid slottet ligger Borstakärrs våtmarker med öppna vattenspeglar, fuktiga och periodvis översvämmade naturbetesmarker, slingrande vattendrag och sanka skogsområden. Borstakärr är också en av Skånes artrikaste fladdermuslokaler.

En liten promenad från slottet ligger Verkasjön. Här kan du få en skön dag vid bryggan med ett spö i handen medan flötet guppar på vattenytan. I sjön finns våra vanligaste fiskar som aborre, gädda och mört. En och annan regnbåge kryssar också omkring i fiskevattnet. Fiskekort säljs i automat på slottet.

Christinehofs ekopark Nr 27 och 29 på kartan

Drakamöllan

Drakamöllans naturreservat är ett kuperat och vackert hedlandskap som är rest av ett urgammalt kulturlandskap där djur betat under tusentals år. Korta odlingsperioder, så kallade ”vandrande åkrar”, har kombinerats med långa tider av vila så sent som på 1960-talet. Resultatet har blivit en unik sandhedsvegetation som på sensommaren lyser lila av backtimjan och ljung. Heden når på sina håll upp till höjdskillnader på 50 meter. Drakamöllan lär ha fått sitt namn efter mjölnaren Drake, som hade en liten skvaltkvarn vid Julebodaån. Markerade leder i reservaten visar dig runt över öppna kullar, ner längs Julebodaån och upp till platser med en vidunderlig utsikt över Hanöbukten. Nr 41 på kartan Mer om Drakamöllans natureservat

Hallamölla – Skånes högsta vattenfall

Hallamölla är Skånes högsta vattenfall. I fem olika forsar faller Verkeån sammanlagt 23 meter och bildar ett naturligt vandringshinder för havsöringen som vill uppströms för att leka. Kommer du hit på hösten när fisken vandrar kan du få se ett spektakulärt skådespel, en tvekamp mellan naturens krafter och fisken som vill upp för fallen. Mäktigast är Hallamölla under vårfloden när vattnet står som högst i Verkeån, men se upp för hala stenar och höga stup. Har du tur kan du få syn på en forsärla, strömstare eller kungsfiskare vid fallen.

Hallamölla är också en kvarn med skriftliga belägg från 1400-talet. Kvarnen var i bruk fram till mitten av 1900-talet men drivs fortfarande med visning på utvalda dagar under sommaren. Då finns det även möjlighet att titta på en mängd olika bruksverktyg. Hallamölla kvarn vårdas av Albo Härads Hembygdsförening. Nr 25 på kartan Mer om Hallamölla kvarn och vattenfall

Verkeån – de vilda forsarna och det rena vattnet

Vildkaninerna trivs i de sandiga markerna.
Vildkaninerna trivs i de sandiga markerna i de östra delarna av reservatet.

Verkeån springer ur sina källor högt uppe på Linderödsåsen, 180 meter över havet. På sin slingriga färd ner mot kusten bildar Verkeån en mäktig dalgång och när den mynnar vid Haväng har vattnet runnit hela 50 km. Det livliga vattnet är kallt och rent och lockar fåglar som kungsfiskare, strömstare och forsärla. I världen under ytan trivs öring, bäcknejonöga och stensimpa. Sötvattenfaunan är artrik med många ovanliga och hotade arter. Djurlivet är också rikt. I de djupa skogarna runt ån rör sig kronhjort, älg, rådjur, räv, vildsvin och fasan. Till och med lodjur har iakttagits. I de sandigare markerna i öster gömmer sig vildkanin och den ovanliga sandödlan. Var som helst längs Verkeån väntar ett äventyr. Verkeån bildar två naturreservat, Verkeån 1 i öster mellan Hallamölla och Haväng, och Verkeån Agusa – Hallamölla i väster och norr. Mer om Verkeåns naturreservat 1 Mer om Verkeåns naturreservar Agusa-Hallamölla Miljöövervakningsrapport över Verkeån (PDF)

Haväng

Haväng strand. Foto L Wallin
Del av Havängs strand. Foto L Wallin

Vid Haväng mynnar Verkeån ut i Hanöbukten. Vita sandstränder breder ut sig så långt ögat når och hedlandskapet påminner mer om Provence än Skandinavien. Marken är kalkrik och har tillsammans med ett torrt klimat skapat en av Sveriges sällsyntaste naturtyper, sandstäppen. Här hittar du många av sandstäppens typiska arter – tofsäxing, sandlilja, sandnejlika och sandvedel. Under högsommaren lyser strandbackarna i gult och violett av hedblomster, gul fetknopp, backtimjan och fältvädd. I Haväng möts inte bara å och hav utan även två naturreservat, Verkeån 1 och Haväng och Vitemöllla strandbackar. Granne med Haväng ligger Ravlunda skjutfält, ett 1 600 hektar stort övningsfält av hedmark och bokskog som till stora delar är skyddat som Natura 2000-område.

Här tronar också Havängsdösen, en 5 500 år gammal megalitgrav från yngre stenåldern byggd under trattbägarkulturens äldre fas. Den låg länge gömd under sanden men blottades under en kraftig höststorm år 1843. Dösen består av flera stenblock som bildar en gravkammare. Nr 1, 2, 3 och 5 på kartan Mer om Haväng Här kan du se när det är militärövning på Ravlunda skjutfält

Tockabjärs källa

I den djupa ravinen på södra sidan om Brunnsviksbäcken finns kallkällor med rikligt vattenflöde. Namnet Tockabjär betyder sannolikt ”sänka i berget”.  Berggrunden består här av Killehuskvartsit, en grovkornig kvarts med inströdda fjäll av ljus glimmer. Har du glömt kåsan är det bara att kupa händerna och smaka på det friska källvattnet. Tockabjärs källa ligger i Verkeåns naturreservat. Nr 21 på kartan Mer om Tockabjärs källa

 

Skogens skafferi bjuder på mer än bär och svamp. Titta in på www.skogsskafferiet.se och se vad du kan äta just nu!
Skogens skafferi bjuder på mer än bär och svamp. Titta in på www.skogsskafferiet.se och se vad du kan äta just nu!

Skogens skafferi

Det är inte bara sommarens bär och höstens svamp som finns i naturens eget skafferi. Året runt finns saker att äta från naturen och med lite kunskap och inspiration kan en ny värld öppna sig. Öppna dörren till Skogskafferiet, en sajt som gör ätliga vilda växter överskådliga och lättillgängliga för den oerfarne samlaren. Allt är sorterat efter säsong och månad och äventyret börjar precis när du vill. Till Skogsskafferiet

Enorm yta naturreservat

Inom kartans område ovan ryms enorma 3 359 hektar naturreservat, fördelat på följande 13 reservat: Björshus, Blästorp, Drakamöllan, Haväng och Vitemölla strandbackar, Hörrödsåsen, Kumlan, Lillehem, Maglehem, Maglehems Ora, Möllegården, Södra Lökaröd, samt gigantiska Verkeån I och Verkeån Agusa-Hallamölla,  Strax utanför finns också Friseboda och Kronovalls Store vång. Varje naturreservat har sina egna föreskrifter för att skydda sin unika flora och fauna och som på olika sätt begränsar allemansrätten. Läs dem gärna och använd allemansvett!

Det finns som sagt fler stora naturupplevelser i bygden, men även utanför på resten av Österlen.