Brösarp 1926

Häradsekonomiska kartan över Brösarp från 1926-34.

Häradsekonomiska kartan över Brösarp från 1926-34.