Hackspett

Större hackspett (Dendrocopos major). Foto: Darrel Birkett

Större hackspett (Dendrocopos major). Foto: Darrel Birkett