Uncategorized

Brösarps nya byaplan är klar

Gula Backaleden får hjälp av naturen av bygdens blomma Gullvivan. Foto: Hanseric JonsgårdenEn första Byaplan gjordes 2010/11. Mycket har hänt sedan dess. En omarbetning var nu nödvändig. I planen beskriver vi dagsläget under rubriker som Befolkning och boende, Skola och bibliotek, Turism och näringsliv, Kommunikationer m.m. Vi blickar också mot Framtiden och ger en lång rad synpunkter och förslag på hur vi vill att Brösarpsbygden ska se ut framöver. Här finns både sådant som vi kan göra själva i bygden, och sådant som kräver långsiktiga och omfattande kontakter med myndigheter.

Mottot är att vi vill både “bevara och vårda”, OCH göra “en bra bygd ännu bättre”.

En första version av planen sändes på en bred remiss i februari. I den färdiga planen har inkomna synpunkter tagits in. Byaplanen är därför väl förankrad i bygden och kan framöver utgöra underlag för dialog mot myndigheter, kommun eller näringsliv.

Här hittar du Byaplan 2016 (PDF)
Har du synpunkter, tankar eller fler förslag? Kontakta gärna byagillet på byagillet@brosarp.se
Eller ännu hellre – engagera dig i byagillet du också!
DESSUTOM – nu är Tomelilla kommuns nya Översiktsplan ute på remiss. Där finns tankar och förslag som rör Brösarpsbygden – så läs gärna in er och kom med synpunkter! Du hittar den på Tomelilla kommuns hemsida eller ett blädderex på Smulans café. I mitten av augusti kommer byagillet att ordna ett öppet möte för att diskutera både byaplan och kommunens ÖP!

2013-10-23 Anders Cederberg berättar om sina framtidsidéer

Anders Cederberg, gästgifvare och  entreprenör, ständigt på väg mot nya djärva mål, berättar om sina framtidsidéer  när det gäller Brösarps utveckling. Vad kommer härnäst? Matmässa? Bryggeri? Vad händer på  Bengtemölle? och mycket annat. Brösarps Konsthall kl. 19.00, entré 60 kr.

Arrangörer är Brösarps Kulturförening i samverkan med Brösarps Gästgifveri & Spa.

2013-09-18 Maktens signaler – Om stil i politiken

Barbro Hedvall är en engagerad samhällsdebattör. Hon har  varit ledarskribent och har skrivit om politik i Expressen och Dagens Nyheter samt medverkat i radio och TV. Hon har även varit politiskt sakkunnig vid  Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen och har skrivit flera böcker, bland annat ”Vår rättmätiga plats: om kvinnornas kamp för rösträtt”.

Arrangörer är Brösarps Kulturförening i samverkan med Brösarps Gästgifveri & Spa.