Brösarps Byagilles styrelse

Byagillets styrelse

Sven-G Hultman, ordförande/ålderman, 0706-26 67 33, byagillet@brosarp.se
Leif Richard, vice ordförande, 0731-80 44 75, leifrichard@spray.se
Monika Lindén, sekreterare, 044-35 13 25, monica1939@live.se
Alexandra Nagy, kassör, 0722-51 01 93, alexandra-nagy@live.se
Ingbritt Stenberg, ledamot, 0414-734 31, ingbrittstenberg@hotmail.com
Malin Rimfors, ledamot, 0703-24 57 84, malin222@hotmail.com
Bitte Müller-Hansen, ledamot, 070-874 39 73, bitte.muller-hansen@hkr.se
Sven Johansson, ersättare, förvaltare, 0414-73 204, gulli.lovgren@utb.tomelilla.se
Peter Andersson, ersättare, 0738-98 41 51, tvatusenvolt@hotmail.com

Revisorer
Hans-Göran Nilsson, revisor, 0414-73 134, hgn46@telia.com
Örjan Svensson, revisor, 0708-73 73 35
Inga Lundqvist, ersättare
Johan Beckman, ersättare

Valberedning
Ulla-Britt Klyft, sammankallande, 0414-73 805, brittbrosarp@gmail.com
Inger Beckman
Maria Liesland

Sparbanken Syd logo.

Brösarps Byagille sponsras av Sparbanken Syd.