Sandstäppen i drakens land

Sandstäpp i Drakamöllan.
Sandstäpp i Drakamöllan.
Sandstäpp i Drakamöllan.

När inlandsisen drog sig tillbaka med grus och sand från slätterna i norr bildades ett kuperat backlandskap norr om Brösarp. Under lång tid har det sedan använts som betesmark tillsammans med ”vandrande åkrar”, det ålderdomliga jordbruk som förekom så sent som på 1960-talet. Vandrande åkrar innebar att man odlade åkrarna endast under ett par år och sedan fick de ligga i träda med betande djur upp till trettio år innan de odlades igen.

Den kalkrika marken breder ut sig över stora ytor från skogen i väster mot havet i öster och utgör i det som är Sveriges ovanligaste naturtyp: sandstäppen. Det finns bara 60 hektar sandstäpp i hela landet. Här på stäppen springer hästar fritt som i sagornas land. Vyerna är enorma och havsutsikten över Hanöbukten milsvid. Här trivs den vilda backtimjan, sandlilja och tofsäxing.

Den rara sandstäppen är i dag ett naturreservat som heter Drakamöllan. Namnet lär komma från en mjölnare vid namn Drake som drev en av de många små kvarnar som förr fanns utmed Julebodaån. I reservatet finns nu bara ruinerna efter några av de kvarnarna.

Nyligen var Sveriges Radios program Naturmorgon på besök i Drakamöllan och sände från den böljande sandstäppen. Du kan höra hela programmet här!

/Fabian

Drakamöllans naturreservat är magiskt vackert.
Drakamöllans naturreservat är magiskt vackert.
Drakamöllan är kuperat med höjdskillnader på 50 meter.
Drakamöllan är kuperat med höjdskillnader på 50 meter.