Nationaldagen 2012

Nationaldagen firades på byaängen med tal av Carl Piper, sång av The Cherriors och musik av Tomelilla ungdomsorkester.

nationaldag2012_1

Marschen går från skolan via Brinkehem till byaängen

nationaldag2012_2

nationaldag2012_3

nationaldag2012_4

nationaldag2012_5

nationaldag2012_6