Nationaldagen

På nationaldagen går alla byns föreningar i ett gemensamt tåg genom byn.

På nationaldagen går alla byns föreningar i ett gemensamt tåg genom byn.