Tändkulemotorer

Stånkande tändkulemotorer är ett stående inslag på Brösarpsdagen. Foto: Hanseric Jonsgården

Stånkande tändkulemotorer är ett stående inslag på Brösarpsdagen. Foto: Hanseric Jonsgården